Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Preliminary Round 2022 (Hong Kong Region)

Category : General
Date : 2021-12-12 (Sunday)
Host : Olympiad Champion Education Centre
Nature : External
一等獎 (中一級)
林星宇 LAM Sing-yu (1B)盧廷瑋 LO Ting-wai (1A)
二等獎 (中一級)
倪佳筠 NI Jiajun (1B)黃皓祺 WONG Ho-ki (1B)陳君灝 CHAN Kwan-ho (1A)馮諾軒 FUNG Lok-hin, Brian (1B)
三等獎 (中一級)
黃心兒 WONG Sum-yi, Sammi (2B)張敬濠 CHEUNG King-ho (1D)梁建邦 LIANG Jian-bang (1B)徐日謙 TSUI Yat-him (1A)
一等獎 (中二級)
陳卓勤 CHAN Cheuk-kan (2B)湯智楠 TONG Chi-nam (2A)劉政彤 LAU Ching-tung (2A)洪嘉駿 HUNG Ka-chun (2A)
二等獎 (中二級)
陳柏安 CHEN Bai-an (2D)許珈瑋 HUI Ka-wai (2A)吳子諾 NG Tsz-nok, Sam (2A)翁穎熹 YUNG Wing-hei (2A)曾啟然 TSANG Kai-yin (2B)黃諾霖 HUANG Nok-lam (2A)
三等獎 (中二級)
羅廷曦 LAW Ting-hei (2C)許洺好 HUI Ming-ho (2C)李言正 LEI Yin-ching (2B)劉櫻子 LIU Yingzi (2B)蘇見亨 SO Kin-hang (2A)
一等獎 (中三級)
林賢豪 LIN Yin-ho (3A)林卓諺 LAM Cheuk-yin (3D)
二等獎 (中三級)
李樂怡 LI Lok-yi (3A)曾偉倫 TSANG Wai-lun (3D)麥靖兒 MAK Ching-yee (3D)
三等獎 (中三級)
麥珮嘉 MAK Pui-gar, Peggy (3A)許諾 HUI Nok (3A)盧曉玟 LO Hiu-moon (3D)陳穎怡 CHAN Wing-yi (3D)
一等獎 (高中組)
林倬鋒 LAM Cheuk-fung (6B)廖俊豪 LIU Chun-ho (5C)曾琬晴 TSANG Yuen-ching (5D)李昀祐 LI Wan-yau (6C)鄭子超 CHENG Tsz-chiu (5B)
二等獎 (高中組)
程學禮 CHING Hok-lai, Harry (4A)
三等獎 (高中組)
姚均和 YIU Kwan-wo (5C)張峻銘 CHANG Tsun-ming (4C)馮敏華 FENG Minhua (4C)麥靖昕 MAK Ching-yan (5B)
荃灣官立中學 TSUEN WAN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL
Address : 新界荃灣海壩街70號
Address: 70 HOI PA STREET TSUEN WAN
Tel : 24903307
Fax : 24906645
Powered by Friendly Portal System v9.94